Vlada Republike Hrvatske prihvatila prijedlog Ministarstva zdravstva ZA revitalizaciju proizvodnje Imunološkog zavoda


Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 61. sjednici održanoj 2. lipnja 2021., na prijedlog Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, donijela Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda.

U obrazloženju Prijedloga, između ostalog, navodi se kako je hrvatska farmaceutska industrija prepoznata kao pokretačka djelatnost i jedna od strateških industrijskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U tom smislu Imunološki zavod je pravna osoba od javnozdravstvenog i strateškog državnog interesa kao proizvođač imunoloških lijekova u Republici Hrvatskoj sa stogodišnjom tradicijom, čiju proizvodnju je potrebno revitalizirati, a osobito su važne za proizvodnju cjepiva matične serije virusa koje je proizveo Imunološki zavod, a danas su u vlasništvu Republike Hrvatske.

U vremenu pandemije bolesti COVID-19 još se više iskazuje potreba za revitalizacijom proizvodnje Imunološkog zavoda jer su virusna cjepiva strateški proizvodi najviše kategorije, koji u sadašnjem trenutku utječu na tijek i trajanje epidemije/pandemije bolesti COVID-19, koja ima nesagledive posljedice za gospodarstvo i život građana u cjelini.

Od kraja 90-tih, Europska komisija podupire razvoj cjepiva, a industrija cjepiva smatra se strateškim sektorom, kako za europsku ekonomiju, tako i za javno zdravstvo. U Europskoj uniji kontinuirano nedostaju krvni pripravci, jer njihovom proizvodnjom nije pokriveno niti 40% njezinih potreba za lijekovima iz krvi, a uvozni pripravci iz drugih dijelova svijeta predstavljaju potencijalnu opasnost širenja zaraznih bolesti, kojih inače u Europi nema.

Pitanje uspostave djelatnosti proizvodnje cjepiva i drugih imunoloških lijekova strateško je i geopolitičko pitanje. U razvijenom svijetu napredovala su istraživanja imunoloških lijekova za stare i nove bolesti te za dugotrajna oboljenja suvremenog čovjeka, sve je veća potražnja za imunološkim lijekovima, a njihov razvoj ima veliki znanstveni i javnozdravstveni potencijal.

Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda Vlada RH je donijela na svojoj sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine, kojim se stavlja izvan snage Zaključak VRH o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, KLASA: 022-03/21-07/94, URBROJ: 50301-04/12-21-5 od 2. lipnja 2021. godine.

Izvor:

https://vlada.gov.hr/sjednice/61-sjednica-vlade-republike-hrvatske-32246/32246

https://vlada.gov.hr/sjednice/109-sjednica-vlade-republike-hrvatske-35116/35116

Autor fotografije: D. Galić/Vlada RH