Vlada Republike Hrvatske prihvatila prijedlog Ministarstva zdravstva ZA revitalizaciju proizvodnje Imunološkog zavoda


Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 61. sjednici održanoj 2. lipnja 2021., na prijedlog Ministarstva zdravstva, donijela Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda.

U obrazloženju Prijedloga, između ostalog, navodi se kako je hrvatska farmaceutska industrija prepoznata kao pokretačka djelatnost i jedna od strateških industrijskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U tom smislu Imunološki zavod je pravna osoba od javnozdravstvenog i strateškog državnog interesa kao proizvođač imunoloških lijekova u Republici Hrvatskoj sa stogodišnjom tradicijom, čiju proizvodnju je potrebno revitalizirati, a osobito su važne za proizvodnju cjepiva matične serije virusa koje je proizveo Imunološki zavod, a danas su u vlasništvu Republike Hrvatske.

U vremenu pandemije bolesti COVID-19 još se više iskazuje potreba za revitalizacijom proizvodnje Imunološkog zavoda jer su virusna cjepiva strateški proizvodi najviše kategorije, koji u sadašnjem trenutku utječu na tijek i trajanje epidemije/pandemije bolesti COVID-19, koja ima nesagledive posljedice za gospodarstvo i život građana u cjelini.

Od kraja 90-tih, Europska komisija podupire razvoj cjepiva, a industrija cjepiva smatra se strateškim sektorom, kako za europsku ekonomiju, tako i za javno zdravstvo. U Europskoj uniji kontinuirano nedostaju krvni pripravci, jer njihovom proizvodnjom nije pokriveno niti 40% njezinih potreba za lijekovima iz krvi, a uvozni pripravci iz drugih dijelova svijeta predstavljaju potencijalnu opasnost širenja zaraznih bolesti, kojih inače u Europi nema.

Pitanje uspostave djelatnosti proizvodnje cjepiva i drugih imunoloških lijekova strateško je i geopolitičko pitanje. U razvijenom svijetu napredovala su istraživanja imunoloških lijekova za stare i nove bolesti te za dugotrajna oboljenja suvremenog čovjeka, sve je veća potražnja za imunološkim lijekovima, a njihov razvoj ima veliki znanstveni i javnozdravstveni potencijal.

Izvor:

https://vlada.gov.hr/sjednice/61-sjednica-vlade-republike-hrvatske-32246/32246

https://vlada.gov.hr/sjednice/109-sjednica-vlade-republike-hrvatske-35116/35116

Autor fotografije: D. Galić/Vlada RH