Uspješno završen prvi nadzorni audit za ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004


U Imunološkom zavodu je 20. svibnja 2016. godine uspješno proveden prvi nadzorni audit prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 .

Nakon obilaska svih ustrojstvenih jedinica i izvršenog detaljnog uvida u implementaciju zahtjeva standarda, ovlašteni auditori certifikacijske kuće SGS Adriatica d.o.o. ocijenili su implementaciju i održavanje sustava upravljanja kvalitetom i upravljanja okolišem uspješnim.

Pozitivan ishod prvog nadzornog audita dokaz je visokog nivoa upravljanja, organizacije poslovanja, pružanja usluge i brige o okolišu u Imunološkom zavodu. Vjerujemo kako smo i ovim priznanjem korak bliže u procesu ishođenja proizvodnih dozvola za nastavak proizvodnje imunobioloških lijekova u Republici Hrvatskoj.