Unutarnji ustroj


Unutarnji ustroj uređen je sukladno Uredbi o osnivanju Imunološkog zavoda (NN 91/2015, NN 99/2021, NN 68/2023), Statutu Imunološkog zavoda (te odnosnim izmjenama i dopunama), Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda, a temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/1993, NN 29/1997, NN 47/1999, NN 35/2008, NN 127/2019, NN 151/2022) i Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, NN 125/2019, NN 147/2020, NN 119/2022, NN 156/2022, NN 33/2023).

Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sljedećim ustrojstvenim jedinicama: