Tijela Zavoda


Tijela zavoda uređena su Uredbom o osnivanju Imunološkog zavoda i Statutom Imunološkog zavoda. Čine ga Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

Upravno vijeće
predsjednica Danica Kramarić, dr. med.
članica doc. prim. dr. sc. Delfa Radić-Krišto, dr. med.
članica Jasminka Hlupić, dr. med.
članica Ljerka Kotarski, dipl. ing. biologije (Stručno vijeće)
članica Lidija Jagarinec (Radničko vijeće)
Dokumentacija Upravnog vijeća
Stručno vijeće
predsjednica Ljerka Kotarski, dipl. ing. biologije
članica mr. sc. Gorana Marić, dipl. ing. biologije
članica mr. sc. Dragica Hećimović, dipl. ing. kemije
članica mr. sc. Vesna Šporec Dragović, dipl. ing. kemije
član Dražen Kirša, mag. ing. strojarstva
Dokumentacija Stručnog vijeća
Etičko povjerenstvo
1. Alojzija Pintera, dipl. ing. biologije, predsjednica 1. mr. sc. Gorana Marić, dipl. ing. biologije, zamjena
2. Marela Bajić Čivgin, prof. filoz. i hrv. kult. i novinar, članica 2. Ivan Jukić, dipl. iur., zamjena
3. Hrvoje Šindler, dr. med. vet., član 3. Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir., zamjena
4. Vedran Lulić, dipl. ing. biotehnologije, član 4. mr. sc. Marijana Kapustić, dipl. ing. biologije, zamjena
5. Dinka Nakić, dr. med., članica 5. dr. sc. Ruža Frkanec, dipl. ing. kemije, zamjena
Dokumentacija Etičkog povjerenstva
Povjerenstvo za lijekove
1. Dančo Arsov, dr. med., član
2. Mariana Krajnović Vržina, mr. pharm., članica
3. Goretti Dropulić, dipl. ing. med. biokemije, članica
4. Hrvoje Šindler, dr. med. vet., član
5. Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir., članica
Dokumentacija Povjerenstva za lijekove
Povjerenstvo za kvalitetu
1. Ljerka Kotarski, dipl. ing. biologije, članica 1. Marija Živković, dipl. ing. biologije, zamjena
2. Vedran Lulić, dipl. ing. biotehnologije, član 2. Ivona Švagelj, mag. ing. biotechn., zamjena
3. Julije Čučuk, struč. spec. ing. el., član 3. Dražen Kirša, mag. ing. stroj., zamjena
4. Ivan Jukić, dipl. iur., član 4. Željka Pelin, dipl. oec., zamjena
5. mr. sc. Marijana Kapustić, dipl. ing. biologije, članica 5. Gordana Skorić, dipl. ing. preh. tehnologije, zamjena
6. dr. sc. Mirna Tominac Trcin, mag.ing.bioproc, članica 6. mr. sc. Nediljko Pavlović, dipl. ing. kem. tehnologije, zamjena
7. mr. sc. Dragica Hećimović, dipl. ing. kemije, članica 7. Dančo Arsov, dr. med., zamjena
Dokumentacija Povjerenstva za kvalitetu