Proizvodne dozvole ustanove Imunološki zavod


PROIZVODNA DOZVOLA (VIRUSNA CJEPIVA)

Slijedom provedenoga postupka davanja proizvodne dozvole ustanovi Imunološki zavod za proizvodnju virusnih cjepiva, utvrđeno je da ustanova ispunjava uvjete dobre proizvođačke prakse za pojedine dijelove proizvodnje virusnih cjepiva. Stoga su Imunološkom zavodu izdane: potvrda o provođenju dobre proizvođačke prakse i proizvodna dozvola za obavljanje pojedinih dijelova proizvodnje virusnih cjepiva.

OČEVIDNIK PROIZVOĐAČA, UVOZNIKA I VELEPRODAJA DJELATNIH TVARI (VIRUSNA CJEPIVA)

Slijedom provedenog očevida radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta dobre proizvođačke prakse u cilju upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaje djelatnih tvari, ustanovi Imunološki zavod izdano je rješenje o upisu u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaje djelatnih tvari, za djelatne tvari virusnih antigena: virus morbila, soj Edmonston-Zagreb (živi, atenuirani) i virus rubele, soj RA 27/3 (živi, atenuirani).

LIJEKOVI NA VELIKO

Slijedom provedenoga postupka ustanovi Imunološki zavod izdana je dozvola za obavljanje prometa na veliko lijekovima koja obuhvaća djelatnosti nabavljanja, čuvanja, isporučivanja i izvoza lijekova. Izdana dozvola odnosi se i na lijekove s posebnim zahtjevima, među kojima su lijekovi koji sadrže narkotike ili psihotropne tvari, lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme, imunološki lijekovi, lijekovi koji zahtijevaju hladni lanac čuvanja te cjepiva.

PROIZVODNA DOZVOLA (LIJEKOVI IZ LJUDSKE I ŽIVOTINJSKE PLAZME)

Slijedom provedenoga postupka davanja proizvodne dozvole ustanovi Imunološki zavod za proizvodnju lijekova iz ljudske i životinjske plazme, utvrđeno je da ustanova ispunjava uvjete dobre proizvođačke prakse za pojedine dijelove proizvodnje. Stoga je Imunološkom zavodu izdana odgovarajuća proizvodna dozvola.

POVEZNICE NA DOZVOLE:

http://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Baza-dozvola-za-proizvodnju-i-promet/Baza-izdanih-dozvola/Imunoloski-zavod/13696/

http://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Baza-dozvola-za-proizvodnju-i-promet/Baza-izdanih-dozvola/Imunoloski-zavod/13697/

http://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Baza-dozvola-za-proizvodnju-i-promet/Baza-izdanih-dozvola/Imunoloski-zavod/13719/

http://www.halmed.hr/Promet-proizvodnja-i-inspekcija/Baza-dozvola-za-proizvodnju-i-promet/Baza-izdanih-dozvola/Imunoloski-zavod/14010/