Povijest


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine donijela Uredbu o osnivanju Imunološkog zavoda kao javne zdravstvene ustanove koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 91/2015). Sukladno Uredbi, ustanova Imunološki zavod sveopći je pravni slijednik trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. .

Imunološki zavod, OIB 51786203438, registriran je kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 04. rujna 2015. godine, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080987723.

Proizvodnja je bila i ostala glavna djelatnost Imunološkog zavoda. Cjepivo protiv morbila, priređeno sa sojem Edmonston-Zagreb, izradili su i usavršili stručnjaci Imunološkog zavoda. Stotine milijuna doza primijenjene su u djece u tridesetak zemalja svijeta bez prijavljenih štetnih učinaka ili mortaliteta. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ocijenila je kako upravo cjepivo protiv morbila Imunološkog zavoda postiže izuzetne imunološke efekte. Takva stručna ocjena kvalitete doprinijela je svjetskom ugledu Imunološkog zavoda, što je omogućilo prodor naših proizvoda na svjetsko tržište. O kakvoći soja Edmonston-Zagreb dodatno svjedoči činjenica kako su naša tehnološka rješenja za cjepivo protiv morbila prodana u Belgiju, Francusku, Indiju, Meksiko i Švicarsku.

Kvaliteta Antitoksina za otrov europskih zmija (konjski) u potpunosti je sukladna normama i zahtjevima Europske farmakopeje i Svjetske zdravstvene organizacije. Uspješna klinička primjena već duže od četrdeset godina, te izostanak komplikacija pri uporabi, svrstavaju naš proizvod u najbolje proizvode te vrste u Europi. Primjena upravo zmijskog protuotrova Imunološkog zavoda najbolji je jamac sigurnosti i zaštićenosti od posljedica ugriza zmija otrovnica.

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća Imunološki zavod započeo je s proizvodnjom lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme. Lijekovi se proizvode isključivo iz plazme prikupljene u Republici Hrvatskoj gdje, u višegodišnjoj kliničkoj primjeni, nisu zabilježeni prijenosi virusnih bolesti.

 

Javna zdravstvena ustanova Imunološki zavod nastavlja stoljetnu tradiciju i kvalitetu u proizvodnji imunoloških i bioloških lijekova u Republici Hrvatskoj. Imunološki zavod kontinuirano ulaže u razvoj svojih proizvoda te sveukupnu ponudu proizvoda i usluga, u cilju zaštite, unaprjeđenja i očuvanja zdravlja.

 

Genealogija Zavoda

1893. Kraljevski zemaljski zavod za proizvadjanje animalnog cjepiva proti boginjam

1926. Higijenski zavod sa Školom narodnog zdravlja

1930. Higijenski zavod Savske banovine

1951. Centralni higijenski zavod – Odjel za vakcine i serume

1956. Serovakcinalni zavod

1961. Imunološki zavod

1979. Imunološki zavod p.o.

1994. Imunološki zavod d.d.

2015. Imunološki zavod (javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska)