Dokumentacija Upravnog vijeća


Dnevni red, zaključci i odluke sa sjednica

Poziv na 156. sjednicu UV IZ

Poziv na 155. sjednicu UV IZ

Poziv na 154. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 153. e sjednice UV IZ

Poziv na 153. e-sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 152. sjednice UV IZ

Poziv na 152. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 151. e sjednice UV IZ

Poziv na 151. e sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 150. sjednice UV IZ

Poziv na 150. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 149. sjednice UV IZ

Poziv na 149. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 148. sjednice UV IZ

Poziv na 148. sjednicu UV IZ

Odluka sa 147. izvanredne elektroničke sjednice UV IZ

Poziv na 147. izvanrednu e-sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 146. sjednice UV IZ

Poziv na 146. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 145. sjednice UV IZ

Poziv na 145. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 144. e-sjednice UV IZ

Poziv na 144. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika 143. e-sjednice UV IZ

Poziv na 143. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika 142. sjednice UV IZ

Poziv na 142. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 141. sjednice UV IZ

Poziv na 141. sjednicu UV IZ

Zapisnik sa 140. sjednice UV IZ

Poziv na 140. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 139. sjednice UV IZ

Poziv na 139. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 138. sjednice UV IZ

Poziv na 138. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 137. sjednice UV IZ

Poziv na 137. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 136. sjednice UV IZ

Poziv na 136. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 135. e-sjednice UV IZ

Poziv na 135. e-sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 134. sjednice UV IZ

Poziv na 134. sjednicu UV IZ-dopuna 20.01.23.

Poziv na 134. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 133. sjednice UV IZ

Poziv na 133. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 132. sjednice UV IZ

Poziv na 132. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 131. izvanredne e-sjednice UV IZ

Poziv na 131. izvanrednu e-sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 130. izvanredne e-sjednice UV IZ

Poziv na 130. izvanrednu e-sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 129. sjednice UV IZ

Poziv na 129. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 128. sjednice UV IZ

Poziv na 128. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 127. sjednice UV IZ

Poziv na 127. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 126. e-sjednice UV IZ

Poziv na 126. e-sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 125. izvanredne e-sjednice UV IZ

Poziv na 125. izvanrednu e-sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 124. sjednice UV IZ

Poziv na 124. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 123. izvanredne e-sjednice UV IZ

Poziv na 123. izvanrednu e-sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 122. e-sjednice UV IZ

Poziv na 122. e-sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 121. e-sjednice UV IZ

Poziv na 121. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 120. sjednice UV IZ

Poziv na 120. sjednicu UV IZ

Izvadak iz Zapisnika sa 119. sjednice UV IZ

Poziv na 119. sjednicu UV IZ – dopuna 23.02.22

Poziv na 119. sjednicu UV IZ

Zapisnik sa 118. e-sjednice UV IZ

Poziv na 118. e-sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika sa 117. sjednice UV

Poziv na 117. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika sa 116. sjednice UV IZ

Poziv na 116. sjednicu UV IZ

Zapisnik sa 115. izvanredne e-sjednice UV IZ

Poziv na 115. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika sa 114. sjednice UV

Poziv na 114. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika sa 113. sjednice UV

Poziv na 113. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika sa 112. e-sjednice UV

Poziv na 112. e-sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika sa 111. sjednice UV

Poziv na 111. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika sa 110. e-sjednice UV

Poziv na 110. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika sa 109. sjednice UV

Poziv na 109. sjednicu UV

Izvadak-iz-Zapisnika-108.-e-sjednice-UV

Poziv na 108. e-sjednicu UV

Izvadak iz Odluke sa 107. izvanredne e-sjednice UV

Poziv na 107. izvanrednu e-sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 106. e-sjednice UV

Poziv na 106. e-sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 105. sjednice UV

Poziv na 105. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 104. sjednice UV

Poziv na 104. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 103. e-sjednice UV

Poziv na 103. e-sjednicu UV

Izvadak iz Odluke sa 102. e-sjednice UV

Poziv na 102. e-sjednicu

Zapisnik 101. e-sjednice UV

Poziv na 101. e-sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 100. sjednice UV

Poziv na 100. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 99. sjednice UV

Poziv na 99. sjednicu UV

Zapisnik s 98. e-sjednice UV

Poziv na 98. e-sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 97. sjednice UV

Poziv na 97. sjednicu UV

Izvadak iz Odluke s izvanredne 96. e-sjednice UV

Poziv na 96. e-sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 95. e-sjednice UV

Poziv na 95. e-sjednicu UV- dopuna dnevnog reda

Poziv na 95. e-sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 94. e-sjednice UV

Poziv na 94. e-sjednicu UV

Zapisnik 93. e-sjednice UV

Poziv na 93. e-sjednicu UV

Izvod iz Zapisnika 92. sjednice UV

Poziv na 92. sjednicu UV

Izvodi iz Zapisnika 91. sjednice UV

Poziv na 91. sjednicu UV

Izvadak iz Odluke s izvanredne 90. e-sjednice UV

Poziv na 90. izvanrednu sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 89. sjednice UV

Poziv na 89. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 88. sjednice UV

Poziv na 88. sjednicu UV

Zapisnik 87. izvanredne e-sjednice UV

Poziv na 87. (elektroničku) sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 86. sjednice UV

Poziv na 86. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 85. sjednice UV (1. sjed. novog saziva)

Poziv na 85. sjednicu (novi sastav UV)

Izvod iz zapisnika s 84. sjednice UV

Poziv na 84. sjednicu UV

Izvod iz zapisnika s 83. sjednice UV

Poziv na 83. sjednicu UV

Izvod iz Zapisnika sa 82. sjednice UV

Poziv na 82. sjednicu UV

Izvod iz Zapisnika sa 81. sjednice UV

Poziv na 81. sjednicu UV

Izvod iz Zapisnika s 80. sjednice UV

Poziv na 80. sjednicu UV

Izvod iz zapisnika sa 79. telefonske sjednice UV

Poziv na 79. telefonsku sjednicu UV

Izvod iz Zapisnika sa 78. telefonske sjednice UV

Poziv na 78. telefonsku sjednicu UV

Izvod iz zapisnika 77. sjednice UV

Poziv za 77. sjednicu UV

Izvod iz zapisnika sa 76. telefonske sjednice UV

Poziv na 76. telefonsku sjednicu

Izvod iz Zapisnika sa 75. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 75. sjednicu

Izvodi iz Zapisnika sa 74. telefonske sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 74. telefonsku sjednicu

Izvodi iz Zapisnika sa 73. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 73. sjednicu

Izvodi iz zapisnika sa 72. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 72. sjednicu

Izvodi iz zapisnika sa 71. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 71. sjednicu

Izvodi iz zapisnika sa 70. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 70. sjednicu

Javnost rada
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15. i 69/22), Imunološki zavod osigurava javnost rada objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Upravnog vijeća Zavoda, objavom Izvoda iz zapisnika sa sjednica, kao i mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća.

Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća Imunološkog zavoda ako sjednica nije zatvorena za javnost zbog ograničenja prava na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Na sjednicama Upravnog vijeća Zavoda koje su u skladu s odredbama navedenog Zakona otvorene za javnost, omogućeno je prisustvovanje 3 osobe. U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednica Upravnog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te će, s obzirom na redoslijed prijava, izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici.

Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja, uz predočenje osobne iskaznice, te uz prethodnu najavu. U svrhu prijave za prisustvovanje potrebno je 3 dana prije održavanja sjednice Službenici za informiranje Zavoda dostaviti ispunjeni  Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeca IMZ na jedan od sljedećih načina:

• putem telefaksa na broj +385 1 6414 105
• putem elektroničke pošte na zpelin@imz.hr
• poštom ili donijeti osobno u pisarnicu na adresu Imunološki Zavod (n/r Službenica za informiranje), Rockefellerova 10, 10 000 Zagreb, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Datum i dnevni red sjednice objavljuje se ovdje.