Dokumentacija Stručnog vijeća


Poslovnik o radu Stručnog vijeća
Dnevni red, zaključci i odluke sa sjednica

Zapisnik 70. sjednica SV IZ

Poziv na 70. sjednicu SV IZ

Zapisnik 69. sjednice SV IZ

Poziv na 69. sjednicu SV IZ

Zapisnik sa 68. sjednice SV IZ

Poziv na 68. sjednicu SV IZ

Izvod iz Zapisnika 67. sjednice SV

Poziv na 67. sjednicu SV

Izvod iz Zapisnika sa 66. e-sjednice SV

Izvod iz Zapisnika sa 65. e-sjednice SV

Poziv na 65. e-sjednicu SV

Izvod iz Zapisnika 64. sjednice SV

Poziv na 64. sjednicu SV

Izvod iz Zapisnika 63. sjednice SV

Poziv na 63. sjednicu SV

Izvod iz zapisnika 62. sjednice SV

Poziv na 62. sjednicu SV

Izvod iz Zapisnika 61. sjednice SV

Poziv na 61. sjednicu SV

Izvod iz zapisnika 60. sjednice SV

Poziv na 60. sjednicu SV

Izvod iz Zapisnika 59. sjednice SV

Poziv na 59. sjednicu SV

Izvod iz Zapisnika 58. e-sjednice SV

Poziv na 58. e-sjednicu SV

Izvod iz Zapisnika 57. sjednice SV

Poziv na 57. sjednicu SV

Izvod iz Zapisnika 56. e-sjednice SV

Poziv na 56. e-sjednicu SV

Izvod iz Zapisnika 55. e-sjednice SV

Poziv na 55. e-sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 54. sjednice SV

Poziv na 54. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 53. sjednice SV

Poziv na 53. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 52. e-sjednice SV

Poziv na 52. e-sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 51 sjednice SV

Poziv na 51. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 50. e-sjednice SV

Poziv na 50. e-sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 49. e-sjednice SV

Poziv na 49. e-sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 48. e-sjednice SV

Poziv na 48. e-sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 47. e-sjednice SV

Poziv na 47. e-sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 46. e-sjednice SV

Poziv na 46. e-sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 45. e-sjednice SV

Poziv na 45. e-sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 44. sjednice SV

Poziv na 44. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 43. sjednice SV

Poziv na 43. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 42. sjednice SV

Poziv na 42. sjednicu SV

Izvodi iz zapisnika 41. sjednice SV

Poziv na 41. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 40. sjednice SV

Poziv na 40. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 39. sjednice SV

Poziv na 39. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 38. sjednice SV

Poziv na 38. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 37. sjednice SV

Poziv na 37. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 36. sjednice SV

Poziv na 36. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 35. sjednice SV

Poziv na 35. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 34. sjednice SV

Poziv na 34. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 33. sjednice SV

Poziv na 33. sjednicu SV

Izvodi iz Zapisnika 32. sjednice SV

Poziv na 32. sjednicu SV

Javnost rada
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15. i 69/22), Imunološki zavod osigurava javnost rada objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Stručnog vijeća Zavoda, objavom Izvoda iz zapisnika sa sjednica, kao i mogućnosti neposrednog uvida u rad Stručnog vijeća.

Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Stručnog vijeća Imunološkog zavoda ako sjednica nije zatvorena za javnost zbog ograničenja prava na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Na sjednicama Stručnog vijeća Zavoda koje su u skladu s odredbama navedenog Zakona otvorene za javnost, omogućeno je prisustvovanje 3 osobe. U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednica Stručnog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te će, s obzirom na redoslijed prijava, izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici.

Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja, uz predočenje osobne iskaznice, te uz prethodnu najavu. U svrhu prijave za prisustvovanje potrebno je 3 dana prije održavanja sjednice Službenici za informiranje Zavoda dostaviti ispunjeni  Zahtjev za prisustvovanje sjednici Stručnog vijeca IMZ na jedan od sljedećih načina:

• putem telefaksa na broj +385 1 6414 105
• putem elektroničke pošte na zpelin@imz.hr
• poštom ili donijeti osobno u pisarnicu na adresu Imunološki Zavod (n/r Službenica za informiranje), Rockefellerova 10, 10 000 Zagreb, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Datum i dnevni red sjednice objavljuju se ovdje .

Ostala dokumentacija

Nema objava.