Djelatnosti


  • PROIZVODNJA
  • imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova
  • djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova
  • medicinskih proizvoda
  • PROMET NA VELIKO LIJEKOVIMA I MEDICINSKIM PROIZVODIMA
  • ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD IZ PODRUČJA BIOMEDICINE
  • KLINIČKA ISPITIVANJA I POSREDOVANJE U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA
  • NASTAVA IZ PODRUČJA PROIZVODNJE I KONTROLE KVALITETE BIOLOŠKIH LIJEKOVA
  • SAVJETOVANJE U VEZI S DJELATNOŠĆU ZAVODA

Zavod može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju gore navedenih, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz njih, kao što je ostava i čuvanje matičnih sojeva virusa, provjera kakvoće lijekova.