O Zavodu


Na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod.

Na sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o  osnivanju Imunološkog zavoda kao javne zdravstvene ustanove koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 91/2015). Nastavno je ustanova Imunološki zavod (OIB 51786203438) registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 4. rujna 2015. pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080987723.

Odluku kojom je osnovano zajedničko Povjerenstvo za Imunološki zavod resornih ministarstava i Grada Zagreba, koji je iskazao interes za strateškim partnerstvom s Vladom Republike Hrvatske, Vlada je donijela 31. kolovoza 2017. godine. Zaključak Povjerenstva za Imunološki zavod Vlada je prihvatila 30. svibnja 2018. godine.

Na sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod, KLASA: 022-03/18-04/155, URBROJ: 50301-26/09-18-4,  nakon čega su obje pravne osobe, i Imunološki zavod d.d. i ustanova Imunološki zavod, nastavile poslovati kao dvije pravne osobe.

Vlada Republike Hrvatske je, na svojoj sjednici održanoj 27. lipnja 2019., donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme (NN 63/2019).

Odluku o procjeni tržišne vrijednosti Matičnih serija virusa morbila, rubele i parotitisa i o izradi studije korištenja imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, a koju predstavljaju matični sojevi virusa koje je proizveo Imunološki zavod, Vlada je donijela 30. travnja 2020.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 61. sjednici održanoj 2. lipnja 2021., na prijedlog Ministarstva zdravstva, donijela Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, KLASA: 022-03/21-07/94, URBROJ: 50301-04/12-21-5.

Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda (NN 99/2021).

Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda Vlada RH je donijela na svojoj sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine, kojim se stavlja izvan snage Zaključak VRH o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, KLASA: 022-03/21-07/94, URBROJ: 50301-04/12-21-5. od 2. lipnja 2021.

Genealogija Zavoda

1893. Kraljevski zemaljski zavod za proizvadjanje animalnog cjepiva proti boginjam

1926. Higijenski zavod sa Školom narodnog zdravlja

1930. Higijenski zavod Savske banovine

1952. Centralni higijenski zavod – Odjel za vakcine i serume

1954. Centralni higijenski zavod – Ustanova za priređivanje seruma i vakcina

1956. Serovakcinalni zavod

1961. Imunološki zavod

1979. Imunološki zavod p.o.

1994. Imunološki zavod d.d.

2015. Javna zdravstvena ustanova Imunološki zavod

Proizvodnja biotehnoloških proizvoda glavna je djelatnost Imunološkog zavoda. Zahvaljujući sustavnom cijepljenju djece cjepivima Imunološkog zavoda, u Republici Hrvatskoj su morbili i rubela praktički eliminirani, a pobol od parotitisa smanjio se za 99%. Cjepivo protiv morbila, priređeno sa sojem Edmonston-Zagreb, izradili su i usavršili stručnjaci Imunološkog zavoda. Stotine milijuna doza primijenjene su u djece u tridesetak zemalja svijeta bez prijavljenih štetnih učinaka ili mortaliteta. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ocijenila je kako upravo cjepivo protiv morbila Imunološkog zavoda postiže izuzetne imunološke efekte. Takva stručna ocjena kvalitete doprinijela je svjetskom ugledu Imunološkog zavoda, što je omogućilo prodor naših proizvoda na svjetsko tržište.

Uspješna polustoljetna klinička primjena, te izostanak komplikacija pri uporabi, svrstavaju Antitoksin za otrov europskih zmija (konjski) u najbolje proizvode te vrste u svijetu. Primjena zmijskog protuotrova Imunološkog zavoda najbolji je jamac sigurnosti i zaštićenosti od posljedica ugriza europskih zmija iz porodice ljutica (Viperidae), rod Vipera.

Prije više od pola stoljeća Imunološki zavod započeo je s proizvodnjom lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme. Imunološki zavod proizvodi krvne derivate isključivo iz plazme prikupljene na području Republike Hrvatske te slijedi naputak Vijeća Europe – Preporuka R(88), koja kaže kako su proizvodi iz plazme vlastitog porijekla namijenjeni vlastitoj populaciji ujedno i najbolje rješenje.

logo-270x250

Javna zdravstvena ustanova Imunološki zavod

Rockefellerova 2

HR – 10 000 Zagreb

Matični broj: 080987723

OIB: 51786203438

IBAN: HR1210010051863000160 Državni proračun