O nama


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine donijela Uredbu o osnivanju Imunološkog zavoda kao javne zdravstvene ustanove koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 91/2015). Sukladno Uredbi, ustanova Imunološki zavod sveopći je pravni slijednik trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. .

 

Imunološki zavod, OIB 51786203438, registriran je kod Trgovačkog suda u Zagrebu dana 04. rujna 2015. godine, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080987723.

 

Djelatnost Imunološkog zavoda sukladna je osnivačkom aktu i Statutu Zavoda:

1) PROIZVODNJA

* imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova

* djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova

* medicinskih proizvoda

2) VELEPRODAJA

3) ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD

4) KLINIČKA ISPITIVANJA I POSREDOVANJE U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA

5) SAVJETOVANJE I NASTAVA

 

Javna zdravstvena ustanova Imunološki zavod time nastavlja 122-godišnju tradiciju i kvalitetu jedinog proizvođača imunoloških i bioloških lijekova u Republici Hrvatskoj.