Objave javne nabave


Svi potencijalni ponuditelji mogu pregledati objave postupaka nabave na internetskim stranicama Imunološkog zavoda i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske ( https://eojn.hr/ ), a čija je procijenjena vrijednosti za nabavu robe i usluga jednaka ili veća od 26.540 EUR te radova jednaka ili veća od 66.360 EUR bez PDV-a, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Obavijest o uvođenju obveze zaprimanja eRačuna

Sukladno članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) Imunološkom zavodu, kao obvezniku javne nabave, od 1. srpnja 2019. godine nije dopušteno zaprimanje računa i predračuna u papirnatom obliku putem zemaljske pošte ili pdf formatu putem e-pošte.

Ističemo kako je Imunološki zavod, sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, obvezan zaprimiti i platiti isključivo elektroničke račune izdane sukladno EU normi (2014/55/EU) isključivo preko informacijskog posrednika FINA-e.

Sve potrebne informacije o načinima dostave elektroničkih računa možete pronaći na web stranici www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.

Popis ostalih objava javne nabave

Analiza tržišta
Analiza tržišta u javnoj nabavi objavljuje se na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.hr/ sukladno čl. 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020).
Prethodno savjetovanje

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima EV 43_2021.doc (3) (1)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje se na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.hr/ sukladno čl. 9. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020).

Registar ugovora
Registar ugovora objavljuje se na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.hr/ sukladno čl. 5. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020).

Plan nabave

2024_IV. izmjene i dopune Plana nabave

2024_III. Izmjene i dopune Plana nabave

2024_II. Izmjene i dopune Plana nabave

2024_I. Izmjene i dopune Plana nabave

2024_Plan nabave Imunološkog zavoda

2023_X. Izmjene Plana nabave

2023_IX. izmjene Plana nabave

2023_VIII. Izmjene i dopune Plana nabave

2023_VII. izmjene i dopune plana nabave

2023_VI. Izmjene i dopune Plana nabave

2023_V. Izmjene i dopune Plana nabave

2023_IV. Izmjene i dopune Plana nabave

2023_III. izmjene i dopune Plana nabave

2023_II. Izmjene i dopune Plana nabave

2023_I. Izmjene i dopune Plana nabave

2023_Plan nabave

2022_VII. Izmjene i dopune Plana nabave

2022_VI. Izmjene i dopune Plana nabave

2022_V. Izmjene i dopune Plana nabave

2022_IV. Izmjene i dopune Plana nabave

2022_III. Izmjene i dopune Plana nabave

2022_II. izmjene i dopune Plana nabave

2022_I. Izmjene i dopune Plana nabave

2022_Plan nabave

2021_VII. Izmjene i dopune Plana nabave

2021_VI. Izmjene i dopune Plana nabave

2021_V. Izmjene i dopune Plana nabave

2021_IV. Izmjene i dopune Plana nabave

2021_III. Izmjene i dopune Plana nabave

2021_II. Izmjene i dopune Plana nabave

2021_I. Izmjene o dopune Plana nabave

2021_Plan nabave

2020_VIII. Izmjene i dopune Plana nabave

2020_VII. Izmjene i dopune Plana nabave

2020_VI. Izmjene i dopune Plana nabave

2020_V. Izmjene i dopune Plana nabave

2020_IV. Izmjene i dopune Plana nabave

2020_III. Izmjene i dopune Plana nabave

2020_II. Izmjene i dopune Plana nabave

2020_I.Izmjene i dopune Plana nabave

2020_Plan nabave

2019_V. Izmjene i dopune Plana nabave

2019_IV. Izmjene i dopune Plana nabave

2019_III. Izmjene i dopune Plana nabave

2019_II. Izmjene i dopune Plana nabave

2019_I.izmjene i dopune Plana nabave

2019_Plan nabave

2018._I. izmjene i dopune Plana nabave

2018_Plan nabave

2017_Plan nabave

2016_Rebalans Plana nabave

2016_Plan nabave

Plan nabave objavljuje se na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.hr/ .

Obavijest o sklopljenim ugovorima

2018_Pregled sklopljenih ugovora objavljuje se u standardiziranom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.hr/ sukladno čl. 5. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020).
2017_Pregled sklopljenih ugovora

2016_Pregled sklopljenih ugovora

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa