Imunološki zavod je ključan nositelj provedbe Nacionalnog plana opskrbe RH lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2019. – 2022., kojeg je izradilo Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Cilj Plana je osigurati kontinuiranu opskrbu Republike Hrvatske lijekovima iz ljudske plazme porijeklom od domicilnih davatelja, čime se ostvaruje načelo samodostatnosti. Imunološki zavod prepoznat je kao ključan nositelj provedbe ovog plana.

S obzirom da je Imunološki zavod centralno mjesto za skladištenje ljudske plazme prikupljene od svih hrvatskih transfuzijskih centara, Imunološki zavod je s frakcionatorom već ugovorio proizvodnju bioloških lijekova iz ljudske plazme od domicilnih davatelja i to na način da hrvatskim građanima kontinuirano budu dostupni u dovoljnim količinama (A. Model).  U tijeku su poslovne aktivnosti vezane uz realizaciju B. Modela nakon čega će Imunološki zavod biti nositelj odobrenja za stavljanje ovih lijekova u promet i biti odgovoran za njihovu prodaju i distribuciju na hrvatskom tržištu.

Zbog prekida frakcioniranja plazme u Imunološkom zavodu i proizvodnje bioloških lijekova iz ljudske plazme, Republika Hrvatska uvozi skupe lijekove iz plazme u godišnjoj vrijednosti većoj od 100 milijuna kuna.  Stoga je Planom potvrđena potreba ponovnog pokretanja proizvodnje lijekova iz ljudske plazme u Imunološkom zavodu dok će se realizacijom projekta izgradnje regionalnog centra za preradu plazme omogućiti ostvarenje načela kontinuirane samodostatnosti, kako za Republiku Hrvatsku tako i za države u našem okruženju (Slovenija, Bosna i Hercegovina, Sj. Makedonija, Crna Gora, Srbija i druge).

Izvor:  https://zdravlje.gov.hr/pristup-informacijama/obavijesti-3654/nacionalni-plan-opskrbe-republike-hrvatske-lijekovima-proizvedenim-iz-ljudske-plazme-2019-2022/3701