IMZ d.d.


Glavna skupština
Izvanredna Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 18.12.2023.

08.11.2023. Temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva objavljujemo sljedeće:

 1. Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu

Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu IMZ d.d. 18.12.2023

Prijavnica 2023

Punomoć 2023

 1. Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

     Broj dionica 290.547 (IMZV-R-A 225.284, IMZV-R-B 65.263)

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Redovita Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 16.05.2022.

16.04.2022. Temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje redovite Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1.Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu

Poziv

Prijavnica

Punomoć

2.Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica 290.547 (IMZV-R-A 225.284, IMZV-R-B 65.263)

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Izvanredna Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 21.02.2022.

17.01.2022. Temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1.Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu

Poziv

Prijavnica

Punomoć

2.Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica 290.547 (IMZV-R-A 225.284, IMZV-R-B 65.263)

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Odluka o otkazivanju izvanredne Glavne skupštine Imunološkog zavoda d.d.
Izvanredna Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 29.12.2021.

26.11.2021. Temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1.Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu

Poziv

Prijavnica

Punomoć

2.Dokumentacija koja se podastire Glavnoj skupštini:

Ugovor o prijenosu imovine društva Imunološki zavod d.d. na Republiku Hrvatsku

3.Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica: 290.547 (IMZV-R-A 225.284, IMZV-R-B 65.263)

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva

Redovita Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 08.11.2021.

07.10.2021. Temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje redovite Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1.Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu

Poziv

Prijavnica

Punomoć

2.Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica: 290.547

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Redovita Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 02.09.2021.

31.07.2021. temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje redovite Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1.Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu

Poziv

Prijavnica

Punomoć

2.Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica: 290.547

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Izvanredna Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 08.03.2021.

Temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1.Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu

Poziv

Prijavnica

Punomoć

2.Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica: 290.547

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva

Izvanredna Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 27.05.2020.

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta Imunološkog zavoda d.d., Uprava Društva dana 21.04.2020. saziva izvanrednu Glavnu skupštinu Društva, te objavljuje sljedeće:

Poziv

Prijavnica

Punomoć

Redovita Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 24.07.2019.

Temeljem odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta Imunološkog zavoda d.d., Uprava Društva dana 19.06.2019. saziva redovitu Glavnu skupštinu Društva, te objavljuje sljedeće:

Poziv

Prijavnica

Punomoć

Izvanredna Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 23.10.2018.

17.09.2018. temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1. Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu

Poziv

Prijavnica

Punomoć

2. Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica 290.547

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Izvanredna Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 28.03.2018.

22.02.2018. temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1. Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu

Poziv (1)

Prijavnica (1)

Punomoć (1)

2. Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica 290.547

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Redovita Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 07.02.2018.

05. 01. 2018. temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje redovite Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:
1. Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu
Poziv
Prijavnica
Punomoć
2. Sva dokumentacija koja se podastire Glavnoj skupštini
Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu
Izvješće Revizora za 2016. godinu
Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini
Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini
3. Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine
Broj dionica 290.547
Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Izvanredna Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 22.08.2017.

19. 07. 2017. temeljem članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1.Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu

Poziv (1)

Prijavnica (1)

Punomoć (1)

2. Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica 290.547

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

3. Odluka izvanredne Glavne skupštine 

Priopćenje – Odluka izvanredne Glavne skupštine

Redovita Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. 30.08.2016.

08. 07. 2016. Temeljem odredbe članka 277.  Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta Imunološkog zavoda d.d., a vezano za sazivanje redovite Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1. Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu:

Poziv na redovitu Glavnu skupštinu Imunološkog zavoda d.d

Prijavnica

Punomoć

2. Svu dokumentaciju koja se podastire Glavnoj skupštini:

Izvješće Revizora i Godišnja financijska izvješća za 2015. godnu

GFI-POD 2015.ver. 2.0.4

Izvješće o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu

Izvješće Uprave o stanju Društva u 2015. godini

Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2015. godinu

Ugovor o prijenosu djelatnosti

3. Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine:

Broj dionica: 290.547

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Republika Hrvatska

Mjerodavni zakonski okvir i Odluke Vlade Republike Hrvatske:

 1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93,34/99,52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013);
 2. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/2013);
 3. Zakon o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015);
 4. Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela („Narodne novine“, broj 129/2013);
 5. Uredba o osnivanju Imunološkog zavoda (Narodne novine, broj 91/2015) od 20. kolovoza 2015.g.
 6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za odabir strateškog partnera trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. (Klasa: 022-03/14-04/113, Urbroj: 50301-05/18-14-2), od 10. travnja 2014.g.;
 7. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir strateškog partnera trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. (Klasa: 022-03/14-04/12, Urbroj: 5030115/1-14-02), od 17. srpnja 2014.g.;
 8. Odluka o nastavku postupka prodaje dionica društva Imunološki zavod d.d., Zagreb javnim prikupljanjem ponuda (Klasa: 022-03/14-04/414, Urbroj: 50301-05/18-14-3), od 30. listopada 2014.g.;
 9. Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva Imunološki zavod d.d. (Klasa: 022-03/14-04/521, Urbroj: 50301-05/05-15-3), od 02. siječnja 2015.g.;
 10. Odluku o načinu čuvanja matičnih sojeva virusa koje je proiuzveo Imunološki zavod p.o. Zagreb (Klasa: 022-03/15-04/263, Urbroj: 50301-04/04-15-1) od 24. lipnja 2015.g.;
 11. Odluka o neprihvaćanju obvezujuće ponude za kupnju dijela vlasničkog udjela u društvu Imunološki zavod d.d. (Klasa: 022-03/15-04/269, Urbroj: 50301-05/18-15-2), od 2. srpnja 2015.g.;
 12. Odluka o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod ((Klasa: 022-03/15-04/326, Urbroj: 50301-05/18-15-3), od 30. srpnja 2015.g.;
 13. Odluka o osiguranju sredstava u procesu preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u javnu ustanovu Imunološki zavod od 26. kolovoza 2015.g.
 14. Odluka Vlade Republike Hrvatske o povjeravanju vršenja vlasničkih ovlasti Ministarstvu zdravlja nad državnom imovinom koju čine matične serije virusa od 23. lipnja 2016. godine

U postupku preoblikovanja mjerodavni su propisi pod točkom 1., 2., 3., te Odluka Vlada RH pod točkom 12. i Uredba Vlade RH pod točkom 5., koje su priložene ovoj informaciji.

Kontakt

Pavle Jeličić, dr. med., univ. mag., admin. sanit., direktor

Imunološki zavod d.d.

Rockefellerova 2

HR-10000 Zagreb

E-pošta: pavle.jelicic@hzjz.hr

Odluka o prijedlogu za opoziv i imenovanje člana Uprav – direktora društva IMUNOLOŠKI ZAVOD d.d., Zagreb