Vlada Republike Hrvatske prihvatila prijedlog Ministarstva zdravstva ZA revitalizaciju proizvodnje Imunološkog zavoda


Okvir i smjernice Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 61. sjednici održanoj 2. lipnja 2021., na prijedlog Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, donijela Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda.

U obrazloženju Prijedloga, između ostalog, navodi se kako je hrvatska farmaceutska industrija prepoznata kao pokretačka djelatnost i jedna od strateških industrijskih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U tom smislu Imunološki zavod je pravna osoba od javnozdravstvenog i strateškog državnog interesa kao proizvođač imunoloških lijekova u Republici Hrvatskoj sa stogodišnjom tradicijom, čiju proizvodnju je potrebno revitalizirati, a osobito su važne za proizvodnju cjepiva matične serije virusa koje je proizveo Imunološki zavod, a danas su u vlasništvu Republike Hrvatske.

U vremenu pandemije bolesti COVID-19 još se više iskazuje potreba za revitalizacijom proizvodnje Imunološkog zavoda jer su virusna cjepiva strateški proizvodi najviše kategorije, koji u sadašnjem trenutku utječu na tijek i trajanje epidemije/pandemije bolesti COVID-19, koja ima nesagledive posljedice za gospodarstvo i život građana u cjelini.

Od kraja 90-tih, Europska komisija podupire razvoj cjepiva, a industrija cjepiva smatra se strateškim sektorom, kako za europsku ekonomiju, tako i za javno zdravstvo. U Europskoj uniji kontinuirano nedostaju krvni pripravci, jer njihovom proizvodnjom nije pokriveno niti 40% njezinih potreba za lijekovima iz krvi, a uvozni pripravci iz drugih dijelova svijeta predstavljaju potencijalnu opasnost širenja zaraznih bolesti, kojih inače u Europi nema.

Pitanje uspostave djelatnosti proizvodnje cjepiva i drugih imunoloških lijekova strateško je i geopolitičko pitanje. U razvijenom svijetu napredovala su istraživanja imunoloških lijekova za stare i nove bolesti te za dugotrajna oboljenja suvremenog čovjeka, sve je veća potražnja za imunološkim lijekovima, a njihov razvoj ima veliki znanstveni i javnozdravstveni potencijal.

Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda Vlada RH je donijela na svojoj sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine, a kojim se stavlja izvan snage Zaključak VRH o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, KLASA: 022-03/21-07/94, URBROJ: 50301-04/12-21-5 od 2. lipnja 2021. godine.

Izvori:

https://vlada.gov.hr/sjednice/61-sjednica-vlade-republike-hrvatske-32246/32246

https://vlada.gov.hr/sjednice/109-sjednica-vlade-republike-hrvatske-35116/35116

NRS 2030 https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti/2021/velja%C4%8Da/05%20velja%C4%8De/Nacrt%20NRS%202030%20i%20Dodaci_sa_amandmanom.pdf

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html

PKK 2021.-2027.

https://razvoj.gov.hr/istaknute-teme/eu-fondovi-2021-2027/operativni-programi-republike-hrvatske-2021-2027/4854 https://strukturnifondovi.hr/program-konkurentnost-i-kohezija-2021-2027/

Autor fotografije: D. Galić/Vlada RH