Tijela Zavoda


Tijela Zavoda uređena su Uredbom o osnivanju Imunološkog zavoda i Statutom Imunološkog zavoda, te odnosnim odlukama ravnatelja.

Čine ga Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za kvalitetu, te Povjerenstvo za unutarnji nadzor i Povjerenstvo za dobrobit životinja.

Upravno vijeće
predsjednica Danica Kramarić, dr. med.
članica Martina Bogut Barić, dipl. oec., univ. mag. admin. sanit.
članica Jasminka Hlupić, dr. med.
članica Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir. (Stručno vijeće)
član Hrvoje Hadrović, mag. ing. techn. inf. (Radničko vijeće)
Dokumentacija Upravnog vijeća
Stručno vijeće

Odluka o izboru predsjednice stručnog vijeća 11.07.2023.

predsjednica Željka Pelin, dipl. oec.
članica mr. sc. Vesna Šporec Dragović, dipl. ing. kemije
članica Anja Britvec Generalić, dipl. ing. biotehnologije
članica mr. sc. Gorana Marić, dipl. ing. biologije
članica Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir.
članica Ljerka Kotarski, dipl. ing. biologije
član Dančo Arsov, dr. med.
član Hrvoje Šindler, dr. med. vet.
članica mr. sc. Dragica Hećimović, dipl. ing. kemije
član Tomislav Petrović, dipl. ing. preh. tehnologije
članica Mariana Krajnović Vržina, mag. pharm.
član mr. sc. Nediljko Pavlović, dipl. ing. kem. tehnologije
članica Zora Flegar, dipl. oec.
član Hrvoje Hadrović, struč. spec. ing. inf. tehn.
Dokumentacija Stručnog vijeća
Etičko povjerenstvo
Alojzija Pintera, dipl. ing. biologije, predsjednica mr. sc. Gorana Marić, dipl. ing. biologije, zamjenica
Marela Bajić Čivgin, prof. filoz. i hrv. kult. i novinar, članica Ivan Jukić, dipl. iur., zamjena
Hrvoje Šindler, dr. med. vet., član Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir., zamjena
Vedran Lulić, dipl. ing. biotehnologije, član mr. sc. Marijana Kapustić, dipl. ing. biologije, zamjena
Dinka Nakić, dr. med., članica dr. sc. Ruža Frkanec, dipl. ing. kemije, zamjena
Dokumentacija Etičkog povjerenstva
Povjerenstvo za lijekove
predsjednica Mariana Krajnović Vržina, mag. pharm.
zamjenik Predsjednice Dančo Arsov, dr. med.
članica Goretti Dropulić, dipl. ing. med. biokemije
član Hrvoje Šindler, dr. med. vet.
članica Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir.
Dokumentacija Povjerenstva za lijekove
Povjerenstvo za kvalitetu
Ljerka Kotarski, dipl. ing. biologije, članica Marija Živković, dipl. ing. biologije, zamjena
Vedran Lulić, dipl. ing. biotehnologije, član Ivona Švagelj, mag. ing. biotechn., zamjena
Julije Čučuk, struč. spec. ing. el., član Dražen Kirša, mag. ing. stroj., zamjena
Ivan Jukić, dipl. iur., član Željka Pelin, dipl. oec., zamjena
mr. sc. Marijana Kapustić, dipl. ing. biologije, članica Gordana Skorić, dipl. ing. preh. tehnologije, zamjena
dr. sc. Mirna Tominac Trcin, mag. ing. bioproc., članica mr. sc. Nediljko Pavlović, dipl. ing. kem. tehnologije, zamjena
mr. sc. Dragica Hećimović, dipl. ing. kemije, članica Dančo Arsov, dr. med., zamjena
Dokumentacija Povjerenstva za kvalitetu
Povjerenstvo za unutarnji nadzor
predsjednica Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir.
članica Ivona Švagelj, mag. ing. biotechn.
član Mihael Keškić, mag. ing. traff.
Dokumentacija Povjerenstva za unutarnji nadzor
Povjerenstvo za dobrobit životinja
predsjednik Hrvoje Šindler, dr. med. vet.
članica Marina Ivančić, mag. biol. exp.
članica dr. sc. Mirna Tominac Trcin
članica Marija Živković, dipl. ing. biologije
članica  Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir.
Dokumentacija Povjerenstva za dobrobit životinja