Lijekovi iz ljudske plazme – derivati plazme


iStock_000006081230Small[1] krv

Derivati plazme industrijski su lijekovi proizvedeni suvremenim tehnikama frakcionacije.  Imaju posebnu stratešku važnost za svaku državu i nalaze se na Popisu esencijalnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije.

Biološkog su porijekla te pripadaju skupini  biofarmaceutika,  budući da potječu iz ljudske krvi koja je tekuće tkivo složenog, količinski ograničenog, nezamjenjivog i jedinstvenog biološkog sastava.  Najčešće su indicirani u liječenju ozbiljnih i po život opasnih bolesti.

Za proizvodnju tih lijekova Imunološki zavod  prikuplja, pohranjuje i čuva plazmu od više od 150 000 dobrovoljnih davatelja porijeklom iz nacionalnih transfuzijskih centara Republike Hrvatske, iz čije se krvi proizvode krvni i plazma derivati.

Premda je poznato kako je danas, zahvaljujući suvremenim postupcima najmodernijih tehnologija inaktivacije virusa, rizik od prijenosa uzročnika krvlju prenosivih bolesti putem krvi i lijekova – derivata plazme manji nego ikad, u svijetu i kod nas, postojanje tog rizika sa 100%-tnom sigurnošću ne može se isključiti.

Budući da je  osnovni preduvjet  za  proizvodnju sigurnih lijekova iz plazme zdravlje davatelja, zahvaljujući  upravo  zdravlju   naših  dobrovoljnih  davatelja i domicilne opće populacije, strogom i budnom epidemiološkom nadzoru nad krvlju prenosivim bolestima, odgovornosti i zdravstvenoj prosvijećenosti  te prijedonacijskom probiru davatelja, provođenju redovnih testiranja najmodernijim metodama i tehnikama probira te korištenjem suvremenih metoda virusne inaktivacije, danas ovi lijekovi imaju, više nego ikada u svojoj povijesti, visok  stupanj sigurnosti i terapijske učinkovitosti. Tome dodatno doprinose suvremeni postupci proizvodnje, osobito albumina i imunoglobulina, koji su dodatno učinkoviti u inaktivaciji i uklanjanju potencijalno prisutnih virusa u plazmi.

Prema dostupnim podacima, u polustoljetnoj kliničkoj primjeni lijekova iz ljudske plazme Imunološkog zavoda, porijeklom od dobrovoljnih davatelja Republike Hrvatske, nije zabilježen prijenos zaraza.

Albumin ljudski 50 g/l otopina za infuziju

Albumin ljudski 50 g/l otopina za infuziju

(Albumini humani solutio)

 

1 boč/ 250 ml

Albumin (ljudski) 20%-tna otopina za infuziju

Albumin (ljudski) 20 %-tna otopina za infuziju

(Albumini humani solutio)

 

1 boč/ 50 ml

1 boč/ 100 ml

Imunoglobulin (ljudski) za i.v. primjenu otopina za infuziju

Imunoglobulin (ljudski) za i.v. primjenu

otopina za infuziju

(Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum)

 

1 boč/ 50 ml

1 boč/ 100 ml