Lijekovi iz ljudske krvi ili ljudske plazme


iStock_000006081230Small[1] krv

Krvni derivati, kao proizvodi iz ljudske krvi ili plazme, imaju posebnu stratešku važnost za svaku državu na svijetu. Razlikuju se od svih ostalih lijekova iz dva ključna razloga – potječu iz ljudske krvi i sastoje se od biološkog, potencijalno infektivnog materijala, gdje se primjenom pacijentu mogu prenijeti krvlju prenosive bolesti.

Imunološki zavod proizvodi krvne derivate isključivo iz plazme prikupljene na području Republike Hrvatske. Postupci proizvodnje albumina i imunoglobulina su učinkoviti u inaktivaciji i uklanjanju virusa. Iz tog razloga, u polustoljetnoj kliničkoj primjeni krvnih derivata proizvedenih u Imunološkom zavodu, nema zabilježenog prijenosa virusnih bolesti.

Albumin ljudski 50 g/l otopina za infuziju

Albumin ljudski 50 g/l otopina za infuziju

(Albumini humani solutio)

 

1 boč/ 250 ml

Albumin (ljudski) 20%-tna otopina za infuziju

Albumin (ljudski) 20 %-tna otopina za infuziju

(Albumini humani solutio)

 

1 boč/ 50 ml

1 boč/ 100 ml

Imunoglobulin (ljudski) za i.v. primjenu otopina za infuziju

Imunoglobulin (ljudski) za i.v. primjenu

otopina za infuziju

(Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum)

 

1 boč/ 50 ml

1 boč/ 100 ml