Plan i program rada


Upravno vijeće Imunološkog zavoda, na svojoj je 73. sjednici održanoj 12. ožujka 2019. godine, donijelo Odluku URBROJ: 458/2019 o izboru Vedrana Čardžića, dr. med. za ravnatelja ustanove Imunološki zavod. Dana 14. ožujka 2019. ministar zdravstva dao je suglasnost KLASA: 112-01/19-01/02, URBROJ: 534-02-1-2/1-19-02, na njegov izbor i imenovanje. Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu od 27. ožujka 2019. upisan je kao ravnatelj Imunološkog zavoda koji ustanovu zastupa od 20. ožujka 2019. godine.

Dr. Čardžić ponovno je imenovan za ravnatelja Imunološkog zavoda u mandatnom razdoblju od 21. ožujka 2023. do 21. ožujka 2027. godine Odlukom Upravnog vijeća Imunološkog zavoda URBROJ: 560/2023 od 16. ožujka 2023. godine, donesenom uz prethodnu suglasnost ministra zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroša, dr. med. od 9. ožujka 2023. godine (KLASA: 007-01/23-02/04, URBROJ: 534-07-2-1/2-23-4), a koja je dana na Odluku Upravnog vijeća Imunološkog zavoda URBROJ: 403/2023 od 1. ožujka 2023. godine.

Vedran Čardžić rođen je 23. rujna 1964. u Zagrebu, gdje je 1990. diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Oženjen je, otac dvoje djece.

Obvezni liječnički staž odradio je u KB Sestre Milosrdnice. Kao liječnik radio je u Domu zdravlja u Velikoj Gorici i na Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba. Svoju profesionalnu karijeru nastavio je u Krka-farmi Zagreb, gdje je radio šesnaest godina, od čega četrnaest na funkcijama voditelja marketinga i prodaje, direktora marketinga i zamjenika direktora KF Zagreb. Prema IMS podacima, u to je vrijeme održavana čvrsta pozicija Krka-farme kao treće farmaceutske kompanije po ostvarenim prodajnim rezultatima u Republici Hrvatskoj, dok mu je 2005. dodijeljena i nagrada za Marketing Managera godine na razini Krka d.d.

U PharmaS d.o.o. Zagreb zapošljava se 2010. na poziciju direktora marketinga i prodaje gdje je ustrojio, organizirao i upravljao marketinški-prodajnim timom. U svega tri godine PharmaS je ostvario veće tržišne udjele u marketiranim molekulama od znatno većih kompanija duže prisutnih na domaćem tržištu.

Na poziciju vršitelja dužnosti (4. veljače 2019. godine), a potom i ravnatelja ustanove Imunološki zavod (20. ožujka 2019. godine (1. mandat) i 21. ožujka 2023. godine (2. mandat)), dolazi iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, u kojem je tijekom pet godina obavljao poslove voditelja područnih službi u Regionalnom uredu Zagreb, voditelja službe za ugovaranje i v.d. pomoćnika ravnateljice HZZO-a za zdravstvenu zaštitu.

Vedran Čardžić, dr. med. je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata. Status je stekao sudjelovanjem u borbenom sektoru MORH-a kao liječnik.

Nastavno na strateške dokumente osnivača i usvojene planove i programe rada Imunološkog zavoda, dr. Čardžić poduzima sve potrebne aktivnosti za revitalizaciju proizvodnje u Imunološkom zavodu:

Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2024. godinu

Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2023. godinu

Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2022. godinu

Plan i program razvoja djelatnosti Imunološkog zavoda za razdoblje 2019.-2022

Ključne poveznice:

https://zdravlje.gov.hr/

https://vlada.gov.hr/sjednice/9

https://narodne-novine.nn.hr/

https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1