Akti Zavoda


Statut Imunološkog zavoda (pročišćeni tekst)

Statut Imunološkog zavoda

Pravilnik o radu Imunološkog zavoda

Pravilnik o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda

Pravilnik o protupožarnoj zaštiti

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojbenih jedinica i zdravstvenih radnika

Pravilnik o provedbi jednostavnih nabava u Imunološkom zavodu

Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka

Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka u Imunološkom zavodu

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Imunološkog zavoda

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika, prosinac 2023.

IZMJENE, DOPUNE, ISPRAVAK:

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavnih nabava u Imunološkom zavodu, prosinac 2023.

Izmjene i dopune Statuta Imunološkog zavoda, 08.11.2023.

Izmjene i dopune Statuta Imunološkog zavoda

ISPRAVAK Statuta Imunološkog zavoda od 23. rujna 2015

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kućnom redu u Imunološkom zavodu

Pravilnik o izmjenama i dopunma Pravilnika o radu, lipanj 2023.