Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22) objavljujemo popis gospodarskih subjekata s kojima je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao javni naručitelj u sukobu interesa u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. Zakona:

 

– Opel servis Hadrović