Dokumentacija Upravnog vijeća


Dnevni red, zaključci i odluke sa sjednica

Izvodi iz Zapisnika 93. e-sjednice UV

Poziv na 93. sjednicu UV

Izvod iz Zapisnika 92. sjednice UV

Poziv na 92. sjednicu UV

Izvodi iz Zapisnika 91. sjednice UV

Poziv na 91. sjednicu UV

Izvadak iz zapisnika 90. e-sjednice UV

Poziv na 90. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 89. sjednice UV

Poziv na 89. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 88. sjednice UV

Poziv na 88. sjednicu UV

Zapisnik 87. e-sjednice UV

Poziv na 87. (elektroničku) sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 86. sjednice UV

Poziv na 86. sjednicu UV

Izvadak iz Zapisnika 85. sjednice UV (1. sjed. novog saziva)

Poziv na 85. sjednicu (novi sastav UV)

Izvod iz zapisnika s 84. sjednice UV

Poziv na 84. sjednicu UV

Izvod iz zapisnika s 83. sjednice UV

Poziv na 83. sjednicu UV

Izvod iz Zapisnika sa 82. sjednice UV

Poziv na 82. sjednicu UV

Izvod iz Zapisnika sa 81. sjednice UV

Poziv na 81. sjednicu UV

Izvod iz Zapisnika s 80. sjednice UV

Poziv na 80. sjednicu UV

Izvod iz zapisnika sa 79. telefonske sjednice UV

Poziv na 79. telefonsku sjednicu UV

Izvod iz Zapisnika sa 78. telefonske sjednice UV

Poziv na 78. telefonsku sjednicu UV

Izvod iz zapisnika 77. sjednice UV

Poziv za 77. sjednicu UV

Izvod iz zapisnika sa 76. telefonske sjednice UV

Poziv na 76. telefonsku sjednicu

Izvod iz Zapisnika sa 75. sjednice Upravnog vijeća

Poziv za 75. sjednicu

Izvodi iz Zapisnika sa 74. telefonske sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 74. telefonsku sjednicu

Izvodi iz Zapisnika sa 73. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 73. sjednicu

Izvodi iz zapisnika sa 72. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 72. sjednicu

Izvodi iz zapisnika sa 71. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 71. sjednicu

Izvodi iz zapisnika sa 70. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 70. sjednicu

Javnost rada
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13. i 85/15.), Imunološki zavod osigurava javnost rada objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Upravnog vijeća Zavoda, objavom Izvoda iz zapisnika sa sjednica, kao i mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća.

Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća Imunološkog zavoda ako sjednica nije zatvorena za javnost zbog ograničenja prava na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Na sjednicama Upravnog vijeća Zavoda koje su u skladu s odredbama navedenog Zakona otvorene za javnost, omogućeno je prisustvovanje 3 osobe. U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednica Upravnog vijeća vodit će računa o redoslijedu prijava te će, s obzirom na redoslijed prijava, izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici.

Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja, uz predočenje osobne iskaznice, te uz prethodnu najavu. U svrhu prijave za prisustvovanje potrebno je 3 dana prije održavanja sjednice Službenici za informiranje Zavoda dostaviti ispunjeni  Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeca IMZ na jedan od sljedećih načina:

• putem telefaksa na broj +385 1 6414 105
• putem elektroničke pošte na publicinfo@imz.hr
• poštom ili donijeti osobno u pisarnicu na adresu Imunološki Zavod (n/r Službenica za informiranje), Rockefellerova 10, 10 000 Zagreb, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Datum i dnevni red sjednice objavljuje se ovdje.