Dokumentacija Povjerenstva za lijekove


Poslovnik o radu Povjerenstva za lijekove

Nema objava.

Javnost rada
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15. i 69/22), Imunološki zavod osigurava javnost rada objavom podataka o dnevnom redu i vremenu održavanja sjednica Povjerenstva za lijekove Zavoda, objavom Izvoda iz zapisnika sa sjednica, kao i mogućnosti neposrednog uvida u rad Povjerenstva za lijekove.

Javnost ima pravo na prisustvovanje sjednicama ako sjednica nije zatvorena za javnost zbog ograničenja prava na pristup informacijama, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Na sjednicama koje su u skladu s odredbama navedenog Zakona otvorene za javnost, omogućeno je prisustvovanje 3 osobe. U slučaju prijave većeg broja građana, predsjednik Povjerenstva za lijekove vodit će računa o redoslijedu prijava te će, s obzirom na redoslijed prijava, izdati dopuštenje za prisustvovanje sjednici.

Sudjelovanje javnosti na sjednici provodi se bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i bez prava odlučivanja, uz predočenje osobne iskaznice, te uz prethodnu najavu. U svrhu prijave za prisustvovanje potrebno je 3 dana prije održavanja sjednice Službenici za informiranje Zavoda dostaviti ispunjeni  Zahtjev za prisustvovanje sjednici Povjerenstva za lijekove IMZ na jedan od sljedećih načina:

• putem telefaksa na broj +385 1 6414 105
• putem elektroničke pošte na zpelin@imz.hr
• poštom ili donijeti osobno u pisarnicu na adresu Imunološki Zavod (n/r Službenica za informiranje), Rockefellerova 10, 10 000 Zagreb, radnim danom od 08:00 do 15:00 sati.

Ostala dokumentacija

Nema objava.