Organizacija


Unutarnje ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo uređeno je Statutom Imunološkog zavoda od 23. rujna 2015. godine, Izmjenama i dopunama Statuta Imunološkog zavoda od 21. rujna 2018. godine, Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda od 06. veljače 2016. godine, Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda od 18. lipnja 2016. godine i 14. lipnja 2017. godine te Pravilnikom o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda, a sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 ) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013, 159/2013, 22/2014, 154/2014, 70/2016).  Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u ustrojstvenim jedinicama.

Organigram_rujan 2018.

Tijela Zavoda

Tijela zavoda uređena su Uredbom o osnivanju Imunološkog zavoda i Statutom Imunološkog zavoda. Čine ga Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

Upravno vijeće
predsjednica Gordana Mustač, dipl. iur.
članica Jasminka Hlupić, dr. med.
članica prim. dr. sc. Delfa Radić-Krišto, dr. med.
članica Ljerka Kotarski, dipl. ing.
članica Lidija Jagarinec

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dokumentacija
Ravnatelj
v. d. ravnatelja  dr. sc. Nevenka Kovač, dr. med.
Stručno vijeće
predsjednica Marija Šumski, dipl. ing.
članica Ljerka Kotarski, dipl. ing.
članica mr. sc. Dragica Hećimović, dipl. ing.
članica mr. sc. Vesna Šporec Dragović, dipl. ing.
članica Anka Dorić, dr. med. spec. transf.

 

Poslovnik o radu Stručnog vijeća Dokumentacija
Etičko povjerenstvo
1. Alojzija Pintera, dipl. ing. 1. mr.sc. Gorana Marić, dipl. ing. – zamjenica
2. Branka Krnić, dipl. ing. 2. Marela Bajić Čivgin, prof. – zamjenica
3. Hrvoje Šindler, dr. vet. med. 3. Renato Kašnar – zamjenik
4. Tomislav Petrović, dipl. ing. 4. dr. sc. Krešo Bendelja – zamjenik
5. Dinka Nakić, dr. med. 5. dr. sc. Ruža Frkanec – zamjenica
Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Dokumentacija
Povjerenstvo za lijekove
mr. sc. Vlasta Breček, dr. med., spec. mikrobiol.
Anka Dorić, dr. med., spec. transf. medicine
Mariana Krajnović Vržina, mr.pharm.
Hrvoje Šindler, dr. vet. med.
Lea Lupret Prugovečki, dr. vet. med.
Poslovnik o radu Povjerenstva za lijekove Dokumentacija
Povjerenstvo za kvalitetu
Poslovnik o radu Povjerenstva za kvalitetu Dokumentacija