Organizacija


Unutarnje ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo uređeno je Statutom Imunološkog zavoda i Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda, sukladno Uredbi o osnivanju Imunološkog zavoda i Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/2008 ).  Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u ustrojstvenim jedinicama.

Organigram
Tijela Zavoda

Tijela zavoda uređena su Uredbom o osnivanju Imunološkog zavoda i Statutom Imunološkog zavoda. To su Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

Upravno vijeće
Predsjednica Gordana Mustač, dipl. iur.
Članica Jasminka Hlupić, dr. med.
Članica prim. dr. sc. Delfa Radić-Krišto, dr. med.
Članica Ljerka Kotarski, dipl. ing.
Članica Lidija Jagarinec

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dokumentacija
Ravnatelj
Ravnatelj  dr. sc. Dubravko Kičić, v. d. ravnatelja
Stručno vijeće
Predsjednica mr. sc. Vesna Šporec Dragović, dipl. ing.
Članica Ljerka Kotarski, dipl. ing.
Članica mr. sc. Dragica Hećimović, dipl. ing.
Članica Marija Šumski, dipl. ing.
Članica Anka Dorić, dr. med., spec. transf.

 

Poslovnik o radu Stručnog vijeća Dokumentacija
Etičko povjerenstvo
1. Alojzija Pintera, dipl. ing. 1. mr.sc. Gorana Marić, dipl. ing. – zamjenica
2. Branka Krnić, dipl. ing. 2. Marela Bajić Čivgin, prof. – zamjenica
3. Hrvoje Šindler, dr. vet. med. 3. Renato Kašnar – zamjenik
4. Tomislav Petrović, dipl. ing. 4. dr. sc. Krešo Bendelja – zamjenik
5. Dinka Nakić, dr. med. 5. dr. sc. Ruža Frkanec – zamjenica
Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Dokumentacija
Povjerenstvo za lijekove
mr. sc. Vlasta Breček, dr. med., spec. mikrobiol.
Anka Dorić, dr. med., spec. transf. medicine
Mariana Krajnović Vržina, mr.pharm.
Hrvoje Šindler, dr. vet. med.
Lea Lupret Prugovečki, dr. vet. med.
Poslovnik o radu Povjerenstva za lijekove Dokumentacija
Povjerenstvo za kvalitetu
Poslovnik o radu Povjerenstva za kvalitetu Dokumentacija