Organizacija


Unutarnje ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo uređeno je Statutom Imunološkog zavoda od 23. rujna 2015. godine, Izmjenama i dopunama Statuta Imunološkog zavoda od 21. rujna 2018. godine, Pravilnikom o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda od 06. veljače 2016. godine, Pravilnicima o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda od 18. lipnja 2016. godine i 14. lipnja 2017. godine te Pravilnikom o dopuni Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Imunološkog zavoda, a sukladno Zakonu o ustanovama (NN 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008 ) i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013, 159/2013, 22/2014, 154/2014, 70/2016).  Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u ustrojstvenim jedinicama.

Organigram_rujan 2018.

Tijela Zavoda

Tijela zavoda uređena su Uredbom o osnivanju Imunološkog zavoda i Statutom Imunološkog zavoda. Čine ga Upravno vijeće, ravnatelj, Stručno vijeće, Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za kvalitetu.

Upravno vijeće
predsjednica Gordana Mustač, dipl. iur.
članica Jasminka Hlupić, dr. med.
članica prim. dr. sc. Delfa Radić-Krišto, dr. med.
članica Ljerka Kotarski, dipl. ing. biologije
članica Lidija Jagarinec

 

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Dokumentacija
Ravnatelj
ravnateljica  dr. sc. Nevenka Kovač, dr. med.
Stručno vijeće
predsjednica Marija Šumski, dipl. ing. biotehnologije
članica Ljerka Kotarski, dipl. ing. biologije
članica mr. sc. Dragica Hećimović, dipl. ing. kemije
članica mr. sc. Vesna Šporec Dragović, dipl. ing. kemije
članica Anka Dorić, dr. med., spec. transf. medicine

 

Poslovnik o radu Stručnog vijeća Dokumentacija
Etičko povjerenstvo
1. Alojzija Pintera, dipl. ing. biologije, predsjednica 1. mr.sc. Gorana Marić, dipl. ing. biologije – zamjena predsjednice
2. Ivana Prosenečki Kamenjak, mag. iur., član 2. Marela Bajić Čivgin, prof. filoz. i hrv. kulture i novinar – zamjena člana
3. Hrvoje Šindler, dr. med. vet., član 3. Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir. – zamjena člana
4. Vedran Lulić, dipl. ing. biotehnologije, član 4. mr. sc. Marijana Kapustić, dipl. ing. biologije – zamjena člana
5. Dinka Nakić, dr. med., član 5. dr. sc. Ruža Frkanec, dipl. ing. kemije – zamjena člana
Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Dokumentacija

Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva

Povjerenstvo za lijekove
1. Anka Dorić, dr. med., spec. transf. medicine
2. Mariana Krajnović Vržina, mr. pharm.
3. Goretti Dropulić, dipl. ing. med. biokemije
4. Hrvoje Šindler, dr. med. vet.
5. Ana Vučenović Mijatović, dr. med. vet., univ. mag. chir.
Poslovnik o radu Povjerenstva za lijekove Dokumentacija

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za lijekove

Povjerenstvo za kvalitetu
Poslovnik o radu Povjerenstva za kvalitetu Dokumentacija
1. Ljerka Kotarski, dipl. ing. biologije 1. Marija Živković, dipl. ing. biologije – zamjena
2. Vedran Lulić, dipl. ing. biotehnologije 2. Ivona Švagelj, mag. ing. biotechn. – zamjena
3. Julije Čučuk, struč. spec. ing. el. 3. Dražen Kirša, mag. ing. stroj. – zamjena
4. Željka Pelin, dipl. oec. 4. Ivana Prosenečki Kamenjak, mag. iur. – zamjena
5. mr. sc. Marijana Kapustić, dipl. ing. biologije 5. Gordana Skorić, dipl. ing. preh. tehnologije – zamjena
6. Marija Šumski, dipl. ing. biotehnologije 6. mr. sc. Nediljko Pavlović, dipl. ing. kem. tehnologije – zamjena
7. mr. sc. Dragica Hećimović, dipl. ing. kemije 7. Anka Dorić, dr. med., spec. transf. medicine – zamjena

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu