Djelatnost


Djelatnost Zavoda je:

  • proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova;
  • proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova;
  • proizvodnja medicinskih proizvoda;
  • promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima;
  • znanstveno istraživački rad iz područja biomedicine;
  • nastava iz područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova;
  • klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima;
  • savjetovanje u vezi s djelatnošću Zavoda.

Pored navedenih djelatnosti, Zavod može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju ovih djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost Zavoda, kao što je ostava i čuvanje matičnih sojeva virusa, te provjera kakvoće lijekova.