O Zavodu


Javna zdravstvena ustanova Imunološki zavod (2015. - danas)

Uvod

 • na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod.
 • na sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o  osnivanju Imunološkog zavoda kao javne zdravstvene ustanove koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 91/2015). Nastavno je ustanova Imunološki zavod (OIB 51786203438) registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu 4. rujna 2015. pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080987723.
 • Odluku kojom je osnovano zajedničko Povjerenstvo za Imunološki zavod resornih ministarstava i Grada Zagreba, koji je iskazao interes za strateškim partnerstvom s Vladom Republike Hrvatske, VRH je donijela 31. kolovoza 2017. godine. 
 • 20. ožujka 2018. godine Povjerenstvo za Imunološki zavod donosi Zaključak u kojem se predlaže prihvaćanje strateškog partnerstva za pokretanje proizvodnje u Imunološkom zavodu između Grada Zagreba i Vlade RH, dokapitalizacija IMZ d.d., ukidanje preoblikovanja Društva u Ustanovu i donošenje Nacionalnog plana opskrbe RH derivatima plazme
 • 30. svibnja 2018. godine Vlada RH donijela je Zaključak kojim se prihvaća Zaključak Povjerenstva za Imunološki zavod
 • na sjednici održanoj 14. lipnja 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod, KLASA: 022-03/18-04/155, URBROJ: 50301-26/09-18-4,  nakon čega su obje pravne osobe, i Imunološki zavod d.d. i javna ustanova Imunološki zavod, nastavile poslovati kao dvije pravne osobe.
 • Vlada Republike Hrvatske je, na svojoj sjednici održanoj 27. lipnja 2019., donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme (NN 63/2019) kojim se utvrđuju aktivnosti koje Imunološki zavod kao centralno mjesto za skladištenje ljudske plazme prikupljene od svih hrvatskih transfuzijskih centara treba odraditi.
 • 17. rujna 2019. godine sklopljen je Ugovor o suradnji između Imunološkog zavoda i Sveučilišta u Zagrebu kojim je dogovorena suradnja vezano uz rad zaposlenika Centra za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji u prostorima Imunološkog zavoda, a kojim se definiraju prioritetne razvojne aktivnosti po sklapanju Ugovora o suradnji.
 • Odluku o procjeni tržišne vrijednosti Matičnih serija virusa morbila, rubele i parotitisa i izradi studije korištenja imovine u vlasništvu Republike Hrvatske, a koju predstavljaju matični sojevi virusa koje je proizveo Imunološki zavod, VRH je donijela na sjednici održanoj 30. travnja 2020. godine. Sukladno navedenom, Imunološki zavod proveo je inventuru matičnih virusnih sojeva.
 • Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 61. sjednici održanoj 2. lipnja 2021., na prijedlog Ministarstva zdravstva, donijela Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, KLASA: 022-03/21-07/94, URBROJ: 50301-04/12-21-5.
 • Vlada Republike Hrvatske je, na sjednici održanoj 9. rujna 2021. godine, donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda (NN 99/2021).
 • Državni zavod za intelektualno vlasništvo je dana 17. siječnja 2022. godine donio rješenja za produljenje registracije sljedećih žigova (do 17. siječnja 2032. godine):
Z20120095 za figurativni žig „IMUNOLOŠKI ZAVOD“
Z20120097 i Z20120096 Z20120097 za figurativni žig i Z20120096 za verbalni žig za Edmonston – Zagreb, cjepivo protiv morbila
Z20120101 i Z20120100 Z20120101 za figurativni žig i Z20120100 za verbalni žig za RA27/3, cjepivo protiv rubeole
Z20120099 i Z20120098 Z20120099 za figurativni žig i Z20120098 za verbalni žig za L – Zagreb 2/03, cjepivo protiv parotitisa

Ovim žigovima produljuje se intelektualno vlasništvo Imunološkog zavoda nad navedenim cjepnim sojevima virusa morbila Edmonston-Zagreb, HDS; rubele RA 27/3, HDS i parotitisa L-Zagreb, PF tj. nad Matičnim serijama virusa morbila, rubele i parotitisa.

 • Zaključak o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda VRH je donijela na svojoj sjednici održanoj 23. ožujka 2022. godine, a kojim se stavlja izvan snage Zaključak VRH o prihvaćanju Okvira i smjernica Plana provedbe revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda, KLASA: 022-03/21-07/94, URBROJ: 50301-04/12-21-5. od 2. lipnja 2021.
 • Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 2023. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda (NN 68/2023). Uredbom o osnivanju Imunološkog zavoda te uredbama o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda utvrđeno je, između ostalog, da javna ustanova Imunološki zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sjedištu i ustrojstvenim jedinicama na lokacijama u Zagrebu i Svetoj Nedelji, Rugvici i drugim lokacijama.
Povijest Zavoda (1893. - 1993.)

Začetak današnjeg Imunološkog zavoda nalazi se u Kraljevskom zemaljskom zavodu za proizvadjanje animalnoga cjepiva proti boginjam, koji je započeo s radom u Zagrebu 1893. godine. Kronološki pregled i značaj osnivanja svih naknadno utemeljenih ustanova možete pronaći u niže objavljenoj literaturi. U tom se slijedu jasno vidi zašto je obljetnica osnutka Imunološkog zavoda sjedinjena s obljetnicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” i Škole narodnog zdravlja “Andrija Štampar”.

LITERATURA, Izdavač: Imunološki zavod

Od Kraljevskog zemaljskog zavoda za proizvadjanje cjepiva proti boginjam do Imunološkog zavoda, Zagreb 1893. – 1993.

Mala knjiga o velikom nasljeđu hrvatske preventivne medicine, Zagreb 1993.

Katalog proizvoda 1993. Imunološki zavod, Zagreb – Hrvatska

Katalog proizvoda 1984. 1. dio IMUNOLOŠKI ZAVOD ZAGREB

Katalog proizvoda 1984. 2. dio IMUNOLOŠKI ZAVOD ZAGREB

Akademik Drago Ikić, osnivač Imunološkog zavoda

Proizvodnja biotehnoloških proizvoda glavna je djelatnost Imunološkog zavoda. Zahvaljujući sustavnom cijepljenju djece cjepivima Imunološkog zavoda, u Republici Hrvatskoj su morbili i rubela praktički eliminirani, a pobol od parotitisa smanjio se za 99%. Cjepivo protiv morbila, priređeno sa sojem Edmonston-Zagreb, izradili su i usavršili stručnjaci Imunološkog zavoda. Stotine milijuna doza primijenjene su u djece u tridesetak zemalja svijeta bez prijavljenih štetnih učinaka ili mortaliteta. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ocijenila je kako upravo cjepivo protiv morbila Imunološkog zavoda postiže izuzetne imunološke efekte. Takva stručna ocjena kvalitete doprinijela je svjetskom ugledu Imunološkog zavoda, što je omogućilo prodor naših proizvoda na svjetsko tržište.

Uspješna polustoljetna klinička primjena, te izostanak komplikacija pri uporabi, svrstavaju Antitoksin za otrov europskih zmija (konjski) u najbolje proizvode te vrste u svijetu. Primjena zmijskog protuotrova Imunološkog zavoda najbolji je jamac sigurnosti i zaštićenosti od posljedica ugriza europskih zmija iz porodice ljutica (Viperidae), rod Vipera.

Prije više od pola stoljeća Imunološki zavod započeo je s proizvodnjom lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme. Imunološki zavod proizvodi krvne derivate isključivo iz plazme prikupljene na području Republike Hrvatske te slijedi naputak Vijeća Europe – Preporuka R(88), koja kaže kako su proizvodi iz plazme vlastitog porijekla namijenjeni vlastitoj populaciji ujedno i najbolje rješenje.

logo-270x250

Javna zdravstvena ustanova Imunološki zavod

Rockefellerova 2

HR – 10 000 Zagreb

Matični broj subjekta: 080987723

OIB: 51786203438

IBAN: HR1210010051863000160 Državni proračun