Često postavljana pitanja


U kakvom su odnosu Imunološki zavod d.d. i javna ustanova Imunološki zavod?

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 30. srpnja 2015. godine donijela Odluku o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod temeljem koje je, na sjednici održanoj 20. kolovoza 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o  osnivanju Imunološkog zavoda kao javne zdravstvene ustanove koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 91/2015). Međusobnim Ugovorom o prijenosu djelatnosti trgovačko društvo prenijelo je na ustanovu sva prava i obveze vezane uz prenesene djelatnosti, sve dozvole, ISO certifikate i žigove, ugovore o radu djelatnika te pravo ostave i čuvanja matičnih sojeva virusa. Predmetnim ugovorom Imunološki zavod d.d. dao je javnoj ustanovi Imunološki zavod pravo korištenja poslovnih prostora i opreme koje je koristio za obavljanje prenesenih djelatnosti.

Trgovačko društvo će na svojoj Glavnoj skupštini donijeti Odluku o obeštećenju dioničara nakon čega će Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom prenijeti cjelokupnu imovinu Imunološkog zavoda d.d. na Republiku Hrvatsku, a upisom prijenosa imovine u sudski registar prestaje Imunološki zavod d.d.

U kakvom je statusu proces dobivanja proizvodnih dozvola?

HALMED je posljednji očevid u Imunološkom zavodu proveo u razdoblju od 18. do 21. siječnja 2016. godine te je utvrđeno da Imunološki zavod ispunjava uvjete dobre proizvođačke prakse za pojedine dijelove proizvodnje virusnih cjepiva.

Postupak davanja proizvodne dozvole za lijekove iz ljudske i životinjske krvi nastaviti će se nakon završetka radova koji su nužni za udovoljavanje zahtjevima Dobre proizvođačke prakse. Javnost će biti pravovremeno informirana o rezultatima predmetnog očevida HALMED-a.

Što je s izgradnjom novih proizvodnih pogona Imunološkog zavoda?
Odluka o izgradnji novih proizvodnih pogona javne ustanove Imunološki zavod je strateška odluka vlasnika ustanove tj. Republike Hrvatske. Od novoizabrane Vlade Republike Hrvatske očekuje se odluka o daljnjim planovima i dinamici realizacije istih.
Hoće li i kada Imunološki zavod uvesti biljne pripravke od medicinskog kanabisa u Republiku Hrvatsku?
Na skladište Imunološkog zavoda 14. lipnja 2016. godine stigao je lijek na bazi medicinskog kanabisa izvoznika Lafitte Ventures, Ltd dba Tilray iz Kanade.
Na koji način će pacijent moći nabaviti lijekove od medicinskog kanabisa?

Lijekove koji sadrže tetrahidrokanabinol (THC), dronabinol ili nabilon propisuju izabrani doktori medicine u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena – po preporuci doktora medicine specijalista neurologije, internističke onkologije, onkologije i radioterapije, infektologije i specijalista pedijatra sa subspecijalizacijom iz neuropedijatrije – na neponovljivi recept.

Lijekovi se mogu izdavati samo u ljekarnama uz predočenje recepta. Lijekovi se ne nalaze na listi odobrenih lijekova HZZO-a, što znači da pacijent plaća lijek.