Objave javne nabave


Svi potencijalni ponuditelji mogu pregledati objave postupaka nabave na internetskim stranicama Imunološkog zavoda i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), a čija je procijenjena vrijednosti za nabavu robe i usluga jednaka ili veća od 200.000 kn te radova jednaka ili veća od 500.000,00 kn bez PDV-a, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Obavijest o eRačunu

Imunološki zavod kao javni naručitelj od 01.12.2018. godine započinje s primanjem računa u elektroničkom obliku putem servisa eRačun za obveznike javne nabave (FINA) sukladno čl. 6 Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).

E-adresa za dostavu e-računa u propisanom formatu je racuni@imz.hr .

Popis objava javne nabave

Analiza tržišta
Analiza tržišta u javnoj nabavi objavljuje se na EOJN sukladno Čl. 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).
Prethodno savjetovanje
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje se na EOJN sukladno Čl. 9. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).
Registar ugovora
Registar ugovora objavljuje se na EOJN sukladno Čl. 5. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Poziv na nadmetanje
Trenutno nema objava.

Obavijest o sklopljenim ugovorima

2018_Pregled sklopljenih ugovora objavljuje se u standardiziranom obliku na EOJN sukladno Čl. 5. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).
2017_Pregled sklopljenih ugovora

2016_Pregled sklopljenih ugovora