Objave javne nabave


Svi potencijalni ponuditelji mogu pregledati objave postupaka nabave na internetskim stranicama Imunološkog zavoda i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), a čija je procijenjena vrijednosti za nabavu robe i usluga jednaka ili veća od 200.000 kn te radova jednaka ili veća od 500.000,00 kn bez PDV-a, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Obavijest o uvođenju obveze zaprimanja eRačuna

Sukladno članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) Imunološkom zavodu, kao obvezniku javne nabave, od 1. srpnja 2019. godine više neće biti dopušteno zaprimanje računa i predračuna u papirnatom obliku putem zemaljske pošte ili pdf formatu putem e-pošte.

Ističemo kako je Imunološki zavod, sukladno čl.6. st.2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, obvezan zaprimiti i platiti isključivo elektroničke račune izdane sukladno EU normi (2014/55/EU).

Od 1. srpnja 2019. godine Imunološki zavod će sve elektroničke račune zaprimati isključivo preko informacijskog posrednika FINA-e.

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa.

Sve potrebne informacije o načinima dostave elektroničkih računa možete pronaći na web stranici www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.

Popis ostalih objava javne nabave

Analiza tržišta
Analiza tržišta u javnoj nabavi objavljuje se na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) sukladno čl. 8. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).
Prethodno savjetovanje

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima EV 43_2021.doc (3) (1)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje se na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) sukladno čl. 9. i 11. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Registar ugovora
Registar ugovora objavljuje se na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) sukladno čl. 5. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).

Obavijest o sklopljenim ugovorima

2018_Pregled sklopljenih ugovora objavljuje se u standardiziranom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN) sukladno Čl. 5. i 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017).
2017_Pregled sklopljenih ugovora

2016_Pregled sklopljenih ugovora

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa