Objave javne nabave


Svi potencijalni ponuditelji mogu pregledati objave postupaka nabave čija je procijenjena vrijednosti za nabavu robe, usluga i radova jednaka ili veća od 500.000,00 kn bez PDV-a na internetskim stranicama Imunološkog zavoda i Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Popis objava javne nabave

Poziv na nadmetanje
Trenutno nema objava.
Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju ili ispravku
Trenutno nema objava.
Prethodna obavijest o namjeri sklapanja ugovora
Trenutno nema objava.