Javna nabava


Javna nabava Imunološkog zavoda regulirana je Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022), Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) kao i općim aktima ustanove: Statutom Imunološkog zavoda i Pravilnikom o provedbi jednostavnih nabava u Imunološkom zavodu.