Javna nabava


Javna nabava Imunološkog zavoda regulirana je Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014, 120/2016), Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) kao i općim aktima ustanove: Statutom Imunološkog zavoda i Pravilnikom o provedbi jednostavnih nabava u Imunološkom zavodu.

Više informacija o Zakonu i općim aktima Zavoda potražite ovdje.