Javna nabava


Javna nabava Imunološkog zavoda regulirana je Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) kao i općim aktima Imunološkog Zavoda: Statutom Imunološkog zavoda, Pravilnikom o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti i Pravilnikom o provedbi jednostavnih nabava u Imunološkom zavodu.

Više informacija o Zakonu i općim aktima Zavoda potražite ovdje.

Sukladno čl. 20. Zakona o javnoj nabavi i čl. 13. Statuta Imunološkog zavoda, Imunološki zavod donio je:

Plan nabave za 2016. godinu

Rebalans Plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2018. godinu