Imunološki zavod osigurao preduvjete za investiranje u proizvodnju


Ustanova Imunološki zavod ostvarila je višak prihoda nad rashodima u svom poslovanju 2018. i 2019. godine te je, sukladno Statutu i važećim propisima, izradila i nadležnom ministarstvu dostavila Prijedlog Idejnoga plana aktivnosti vezano uz pokretanje proizvodnje i kontrole kvalitete virusnih cjepiva u Imunološkom zavodu, s planom nabave potrebne opreme, na postojećoj lokaciji.

Imunološki zavod zaprimio je tijekom srpnja 2019. suglasnost Ministarstva zdravstva za upotrebu viška prihoda nad rashodima, sukladno predloženom Idejnom planu, te adekvatnu suglasnost Ministarstva financija čime su ostvareni preduvjeti za dugoočekivanu investiciju u  Imunološkom zavodu. Nakon predviđene rekonstrukcije i ishođenja proizvodne dozvole Imunološki zavod nastavit će proizvodnju virusnih cjepiva (dio), do izgradnje nove tvornice i realizacije ove proizvodnje u punom opsegu.