Imunološki zavod d.d.


Dokumenti
Izvanredna Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. - 28.03.2018.

22.02.2018. temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1. Sadržaj poziva na Glavnu skupštinu

Poziv (1)

Prijavnica (1)

Punomoć (1)

2. Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica 290.547

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Redovita Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. - 07.02.2018.

05. 01. 2018. temeljem članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje redovite Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:
1. Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu
Poziv
Prijavnica
Punomoć
2. Sva dokumentacija koja se podastire Glavnoj skupštini
Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu
Izvješće Revizora za 2016. godinu
Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini
Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2016. godini
3. Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine
Broj dionica 290.547
Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Izvanredna Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. - 22.08.2017.

19. 07. 2017. temeljem članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za sazivanje izvanredne Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1.Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu

Poziv (1)

Prijavnica (1)

Punomoć (1)

2. Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine

Broj dionica 290.547

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

3. Odluka izvanredne Glavne skupštine 

Priopćenje – Odluka izvanredne Glavne skupštine

Redovita Glavna skupština Imunološkog zavoda d.d. - 30.08.2016.

08. 07. 2016. Temeljem odredbe članka 277.  Zakona o trgovačkim društvima i članka 15. Statuta Imunološkog zavoda d.d., a vezano za sazivanje redovite Glavne skupštine Društva, objavljujemo sljedeće:

1. Sadržaj poziva za Glavnu skupštinu:

Poziv na redovitu Glavnu skupštinu Imunološkog zavoda d.d

Prijavnica

Punomoć

2. Svu dokumentaciju koja se podastire Glavnoj skupštini:

Izvješće Revizora i Godišnja financijska izvješća za 2015. godnu

GFI-POD 2015.ver. 2.0.4

Izvješće o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2015. godinu

Izvješće Uprave o stanju Društva u 2015. godini

Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2015. godinu

Ugovor o prijenosu djelatnosti

3. Ukupan broj dionica i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine:

Broj dionica: 290.547

Svaka dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva.

Republika Hrvatska

Mjerodavni zakonski okvir i Odluke Vlade Republike Hrvatske:

 1. Zakon o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93,34/99,52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/2011, 152/2011, 111/2012, 68/2013);
 2. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 94/2013);
 3. Zakon o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj88/2008, 146/2008, 74/2009, 54/2013, 159/2013, 18/2015, 110/2015);
 4. Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela („Narodne novine“, broj 129/2013);
 5. Uredba o osnivanju Imunološkog zavoda (Narodne novine, broj 91/2015) od 20. kolovoza 2015.g.
 6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za odabir strateškog partnera trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. (Klasa: 022-03/14-04/113, Urbroj: 50301-05/18-14-2), od 10. travnja 2014.g.;
 7. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za odabir strateškog partnera trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. (Klasa: 022-03/14-04/12, Urbroj: 5030115/1-14-02), od 17. srpnja 2014.g.;
 8. Odluka o nastavku postupka prodaje dionica društva Imunološki zavod d.d., Zagreb javnim prikupljanjem ponuda (Klasa: 022-03/14-04/414, Urbroj: 50301-05/18-14-3), od 30. listopada 2014.g.;
 9. Odluka o početnoj cijeni i provedbi postupka javnog prikupljanja obvezujućih ponuda za kupnju dionica društva Imunološki zavod d.d. (Klasa: 022-03/14-04/521, Urbroj: 50301-05/05-15-3), od 02. siječnja 2015.g.;
 10. Odluku o načinu čuvanja matičnih sojeva virusa koje je proiuzveo Imunološki zavod p.o. Zagreb (Klasa: 022-03/15-04/263, Urbroj: 50301-04/04-15-1) od 24. lipnja 2015.g.;
 11. Odluka o neprihvaćanju obvezujuće ponude za kupnju dijela vlasničkog udjela u društvu Imunološki zavod d.d. (Klasa: 022-03/15-04/269, Urbroj: 50301-05/18-15-2), od 2. srpnja 2015.g.;
 12. Odluka o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod ((Klasa: 022-03/15-04/326, Urbroj: 50301-05/18-15-3), od 30. srpnja 2015.g.;
 13. Odluka o osiguranju sredstava u procesu preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u javnu ustanovu Imunološki zavod od 26. kolovoza 2015.g.
 14. Odluka Vlade Republike Hrvatske o povjeravanju vršenja vlasničkih ovlasti Ministarstvu zdravlja nad državnom imovinom koju čine matične serije virusa od 23. lipnja 2016. godine

U postupku preoblikovanja mjerodavni su propisi pod točkom 1., 2., 3., te Odluka Vlada RH pod točkom 12. i Uredba Vlade RH pod točkom 5., koje su priložene ovoj informaciji.

Vlasnička struktura

Vlasnička struktura_31.12.17

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

dr. sc. Dubravko Kičić,

direktor

Imunološki zavod d.d.

Rockefellerova 2

HR-10000 Zagreb

Telefon: + 385 (1) 6414 104

Telefaks: + 385 (1) 6414 103

Više informacija o Imunološkom zavodu d.d. možete pronaći ovdje.