Financijska transparentnost


INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA LIPANJ 2024. GODINE

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SVIBANJ 2024. GODINE

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVAZA TRAVANJ 2024. GODINE

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA OŽUJAK 2024. GODINE

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA VELJAČU 2024.

INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA SIJEČANJ 2024.

IMUNOLOŠKI ZAVOD izvještaj izvršenje FP 2023

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj do 31.prosinac 2023. godine

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2023. godine

Financijski plan Imunološkog zavoda 2024.- 2026.

Izvještaji proračuna proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječanj do 31. prosinac 2022.g.

Bilješke uz Financijske izvještaje 01. – 12.2022._

Imunološki zavod Financijski plan 2023. 2025.5

IMZ obrazloženje općeg dijela plana 2023_

IMZ obrazloženje posebnog dijela plana 2023_

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 1.siječnja-31. prosinca 2021.

Bilješke uz financijske izvještaje 2021.

Financijski plan 2022.- 2024.

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji za 2020.

Financijski plan 2021.- 2023.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.2020.-31.12.2020

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje 01.01.2020.-31.12.2020

Financijski plan 2020.-2022.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 01.01.2019.-31.12.2019

bilješke uz financijske izvještaje_2019

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.01.- 31.12.2018

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01.siječanj do 31.prosinac 2018. – Ispravak

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2018.godine

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine_ II. DIO

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine_I. DIO

Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Financijski izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 04. rujna do 31. prosinca 2015. godine